Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die het redactieteam besteedt aan de samenstelling van Tabletmarkt.nl en de daarin opgenomen gegevens, kan Tabletmarkt.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van deze site.

Tabletmarkt.nl is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte (gevolg)schade die voortvloeit uit het gebruik van de gerecenseerde tablets en accessoires.

In aantal gevallen staan bij de gerecenseerde tablets en verwante producten en diensten verkoopprijzen en levertijden vermeld. U kunt aan de vermelde verkoopprijzen en levertijden geen rechten ontlenen. Verkoopprijzen en levertijden zijn aan verandering onderhevig. De vermelde verkoopprijzen en levertijden zijn daarom altijd indicatief.

Tabletmarkt.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Tabletmarkt.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens.

Tabletmarkt.nl is altijd bereid om eventuele feitelijke onjuistheden op deze website te corrigeren. Via de contactpagina op Tabletmarkt.nl kunt u ons op de hoogte brengen van eventuele feitelijke onjuistheden. Het redactieteam zal uw inzending bestuderen en als inderdaad blijkt dat het om een feitelijke onjuistheid gaat, zal Tabletmarkt.nl deze fout zo snel mogelijk herstellen.

Back to top button